מכונות קפה שלושה ראשים          
 
 
Bezzera 3G B2013 Professional Coffee Machine מכונת קפה מקצועית בזרה
 
Bezzera Elisse PM 3GR Professional Coffee Machine מכונת קפה מקצועית בזרה
 
Bezzera Elisse DE PID 3GR Professional Coffee Machine מכונת קפה מקצועית בזרה
 
Bezzera Elisse DE 3GR Professional Coffee Machine מכונת קפה מקצועית בזרה
 
 
 
קפה גינץ - הבית של הקפה בישראל